วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เครื่องมือแพทย์ความงาม เครื่องมือแพทย์ผิวหนัง กลุ่ม เครื่อง Analyzer

 เครื่องมือแพทย์ความงาม เครื่องมือแพทย์ผิวหนัง กลุ่ม เครื่อง Analyzer


ขอบคุณข้อมูล เครื่องเลเซอร์ผิว เครื่องมือแพทย์ความงาม 
เครื่องมือแพทย์ผิวหนัง  จาก : www.VayoMedical.com 

 เครื่องมือแพทย์ความงาม เครื่องมือแพทย์ผิวหนัง กลุ่ม เครื่อง Analyzer
เครื่องมือแพทย์ความงาม เครื่องมือแพทย์ผิวหนัง กลุ่ม เครื่อง AnalyzerAnalyzer
22 Microscope    กล้องตรวจสอบสภาพผิว
Korea   แบบต่อ TV และ ต่อ Com 
Face    พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ 
  Deadskin, Pigmentation, Wrinkle,
  Pores, Sensitive Skin, Pimple, 
  Moisture and Whithening 


 ดูข้อมูลเพิ่มเติม :  กล้องตรวจวิเคราะห์ สภาพผิวหน้า
23 A-One   A-ONE Full Option 
Korea   Professional Face Skin Analyzer, 
Face   Automatic Skin Diagnosis,
  Salon & Clinic, Wrinkle, Pigment, 
  Pore, Sebum Analysis System  ดูข้อมูลเพิ่มเติม :  เครื่องตรวจวิเคราะห์ สภาพผิวหน้า24 Inbldy 230   วิเคราะห์ร่างกาย ความอ้วน 
Korea   ไขมัน การบวมน้ำ สุขภาพ 
Body   ICW, ECW, BMI, PBF, SMM, WHR, 
  Protein, Mineral, วินิจฉัยโรคอ้วน, 
  สุขภาพความแข็งแรง

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม :  เครื่องวิเคราะห์มวลสารในร่างกาย inbody 23025 Inbldy 720   วิเคราะห์ร่างกาย ความอ้วน 
Korea   ไขมัน การบวมน้ำ สุขภาพ 
Body   ICW, ECW, BMI, PBF, SMM, WHR, 
  Protein, Mineral, วินิจฉัยโรคอ้วน, 
  สุขภาพความแข็งแรง


ดูข้อมูลเพิ่มเติม :  เครื่องวิเคราะห์มวลสารในร่างกาย inbody 720No. 


 26 Inbldy 570  วิเคราะห์ร่างกาย ความอ้วน 

Korea  ไขมัน การบวมน้ำ สุขภาพ 

Body  ICW, ECW, BMI, PBF, SMM, WHR, 


  Protein, Mineral, วินิจฉัยโรคอ้วน, 


  สุขภาพความแข็งแรงดูข้อมูลเพิ่มเติม :  เครื่องวิเคราะห์มวลสารในร่างกาย inbody 570


 เครื่องมือแพทย์ความงาม เครื่องมือแพทย์ผิวหนัง กลุ่ม เครื่อง Analyzer


ขอบคุณข้อมูล เครื่องเลเซอร์ผิว เครื่องมือแพทย์ความงาม 
เครื่องมือแพทย์ผิวหนัง  จาก : www.VayoMedical.com 

 เครื่องมือแพทย์ความงาม เครื่องมือแพทย์ผิวหนัง กลุ่ม เครื่อง Analyzer