วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เครื่องมือแพทย์ผิวหนัง เครื่องมือแพทย์เสริมความงาม เครื่องเลเซอร์หน้า ผิวหนัง

ข้อมูล และ ตัวอย่าง เครื่องมือแพทย์ผิวหนัง เครื่องมือแพทย์เสริมความงาม เครื่องเลเซอร์หน้า ผิวหนัง

เครื่องมือแพทย์ความงาม เครื่องมือแพทย์ผิวหนัง


ขอบคุณข้อมูล เครื่องเลเซอร์ผิว เครื่องมือแพทย์ความงาม 
เครื่องมือแพทย์ผิวหนัง  จาก : www.VayoMedical.com  


   บริษัทขาย นำเข้า จำหน่าย ให้เช่า เครื่องเลเซอร์ผิว 
เครื่องมือแพทย์ความงาม เครื่องมือแพทย์ผิวหนัง ครบวงจร

เครื่องมือแพทย์ความงาม เครื่องมือแพทย์ผิวหนังเว็บนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นข้อมูลให้นักศึกษาแพทย์ และ แพทย์ผิวหนัง

ได้ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ เครื่องมือแพทย์เสริมความงาม

เครื่องมือแพทย์ผิวหนัง เครือ่งเลเซอร์หน้า ผิวหนัง โดยสามารถหาข้อมูลได้ 2 แบบ คือ 


1. การค้นหาดูเครื่องมือแพทย์ความงาม เครื่องมือแพทย์ผิวหนัง แบบกลุ่ม มีทั้งหมด 14 กลุ่มดังนี้1.  กลุ่ม เครื่อง Analyzer กลุ่มเครื่องวิเคราะห์ หน้า ร่างกาย ผิวหนัง ดูข้อมูลได้ที่ :  เครื่อง Analyzer

2.  กลุ่ม เครื่อง LEDs  ดูข้อมูลได้ที่ : เครื่อง LEDs

3.  กลุ่ม เครื่อง RF Radio Frequency  ดูข้อมูลได้ที่ : เครื่อง RF Radio Frequency

4.  กลุ่ม เครื่อง Ultrasound Cavitaion  ดูข้อมูลได้ที่ : เครื่อง Ultrasound Cavitaion

5.  กลุ่ม เครื่องเลเซอร์ผิวหนัง  ดูข้อมูลได้ที่ : เครื่องเลเซอร์หน้า ผิวหนัง

6.  กลุ่ม เครื่อง  Phonophoresis  ดูข้อมูลได้ที่ : เครื่อง Phonophoresis

7.  กลุ่ม เครื่อง เครื่อง Microdermabration  ดูข้อมูลได้ที่ : เครื่อง Microdermabration

8.  กลุ่ม เครื่อง Electroporation  ดูข้อมูลได้ที่ : เครื่อง Electroporation

9.  กลุ่ม เครื่อง Carboxy  ดูข้อมูลได้ที่ : เครื่อง Carboxy

10.  กลุ่ม เครื่อง Oxygen Jet Peel  ดูข้อมูลได้ที่ : เครื่อง Oxygen Jet Peel

11.  กลุ่ม เครื่อง Air cooling system - Cooling contact probe - Smoke Evacuator
       ดูข้อมูลได้ที่ : เครื่อง Air cooling system

12.  กลุ่ม เครื่อง Meso   ดูข้อมูลได้ที่ : เครื่อง Meso Gun Meso Therapy

13.  กลุ่ม ผ้าห่มไฟฟ้า   ดูข้อมูลได้ที่ : ผ้าห่มไฟฟ้า

14.  กลุ่ม เตียงไฟฟ้า รีโมต สถานความงาม คลีนิคความงาม   ดูข้อมูลได้ที่ : เตียงไฟฟ้า รีโมต สถานความงาม คลีนิคความงาม


2. หากท่านต้องการต้นหาข้อมูลเป็นรายเครื่องมือแพทย์สามารถ คลิกเลือกรายการได้ที่ เมนูทางด้านขวามือ >>>เครื่องมือแพทย์ความงาม เครื่องมือแพทย์ผิวหนัง


ขอบคุณข้อมูล เครื่องเลเซอร์ผิว เครื่องมือแพทย์ความงาม 
เครื่องมือแพทย์ผิวหนัง  จาก : www.VayoMedical.com  


   บริษัทขาย นำเข้า จำหน่าย ให้เช่า เครื่องเลเซอร์ผิว 
เครื่องมือแพทย์ความงาม เครื่องมือแพทย์ผิวหนัง ครบวงจร

เครื่องมือแพทย์ความงาม เครื่องมือแพทย์ผิวหนัง