วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เครื่องวิเคราะห์ วัด ตรวจ ไขมัน มวลสารในร่างกาย Inbody 570

เครื่องวิเคราะห์ วัด ตรวจ ไขมัน มวลสารในร่างกาย Inbody 570


ขอบคุณข้อมูล เครื่องเลเซอร์ผิว เครื่องมือแพทย์ความงาม 
เครื่องมือแพทย์ผิวหนัง  จาก : www.VayoMedical.com  


   บริษัทขาย นำเข้า จำหน่าย ให้เช่า เครื่องเลเซอร์ผิว 
เครื่องมือแพทย์ความงาม เครื่องมือแพทย์ผิวหนัง ครบวงจร

เครื่องวิเคราะห์ วัด ตรวจ ไขมัน มวลสารในร่างกาย Inbody 570

 

เครื่องวิเคราะห์ วัด ตรวจ ไขมัน มวลสารในร่างกาย Inbody 570


เครื่องวิเคราะห์ วัด ตรวจ ไขมัน มวลสารในร่างกาย Inbody 570

เครื่องวิเคราะห์ วัด ตรวจ ไขมัน มวลสารในร่างกาย Inbody 570
Segmental Muscle Analysis allows you to clearly understand your muscle distribution and where you need to focus on muscle development
Segmental Fat Analysis allows you clearly understand fat distribution
Graphs allow you clearly track your progress through time
Easy to read and comprehend results sheets that anyone can understand
Stores every test result that can be open and printed anytime
Customizable results sheets that allow you to fit your results for your needs
Simple to use administrator menu allows you to configure the device with ease
Larger color touchscreen that guides examinees through tests
On screen body composition interpretations to help explain results
Intercellular Water
Extracellular Water
Total Body Water
Dry Lean Mass
Lean Body Mass
Body Fat Mass
Weight
Skeletal Muscle Mass
Body Mass Index
Percent Body Fat
Segmental Lean Analysis
(Right Arm, Left Arm, Trunk, Right Leg, Left Leg)
Segmental Fat Analysis
(Right Arm, Left Arm, Trunk, Right Leg, Left Leg)
ECW/TBW
Body Composition History
(Weight, Skeletal Muscle Mass, Percent Body Fat, ECW/TBW)
Basal Metabolic Rate
Visceral Fat Level
Impedance at each segment/frequency


เครื่องวิเคราะห์ วัด ตรวจ ไขมัน มวลสารในร่างกาย Inbody 570


ขอบคุณข้อมูล เครื่องเลเซอร์ผิว เครื่องมือแพทย์ความงาม 
เครื่องมือแพทย์ผิวหนัง  จาก : www.VayoMedical.com  


   บริษัทขาย นำเข้า จำหน่าย ให้เช่า เครื่องเลเซอร์ผิว 
เครื่องมือแพทย์ความงาม เครื่องมือแพทย์ผิวหนัง ครบวงจร

เครื่องวิเคราะห์ วัด ตรวจ ไขมัน มวลสารในร่างกาย Inbody 570